Baner
   
Trenutno aktivnih Gostiju: 37 

Tražilica artikala

Katalog proizvoda

Omogućavamo obročno plaćanje do 12 rata korisnicima kartica Maestro, MasterCard i Visa ZAGREBAČKE BANKE i jednokratno plaćanje karticama American Express na našim prodajnim mjestima

kartice visa master maestro

logo amex

logo zaba

Plaćanje karticama putem interneta za sada nije moguće.

Za narudžbe putem internet trgovine preporučamo plaćanje putem internet bankarstva ili pouzećem.


MostRein Erbslöh 20 kgMravlja kiselina 85 % 1 L

Motikan, 100 ml

Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Djelatna tvar: DIKAMBA 480 g/l

( Cedar agro )
Nazovite radi cijene

Ask a question about this product

Djelatna tvar: DIKAMBA 480 g/l
Formulacija: tekući koncentrat za otopinu (SL)
Primjena:
Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:
- kukuruzu bez podusjeva (za zrno i silažu), u količini od 500-700 ml/ha (50-70 ml u 10-40 l vode na
1000 m²), primjenom poslije nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u
trake, pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake prska se
pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju.
- na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih
korova: osjaka (Cirsium spp.), svinjka (Sonchus spp.), mračnjaka (Abutilon spp.), dikice (Xanthium
spp.), štirova (Amaranthus spp.), slaka (Convolvulus spp.) i drugih, u količini od 1 - 1,5 l/ha (100-150 ml
na 1000 m²), u vrijeme cvatnje korova. Primjena na strništima dozvoljena je samo na srednje teškim i
težim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6 % i da se podzemna voda nalazi na više
od 4 m dubine.
- ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu.
Pošto MOTIKAN suzbija samo širokolisne korove svakako ga treba kombinirati sa nekim herbicidom za
uskolisne korove kako bi učinak bio potpun. U praksi se koristi provjerena kombinacija koja je vrlo učinkovita
i cjenovno najpovoljnija na tržištu:
MOTIKAN 0,5 l/ha + TRAWELL 50 g/ha + OKVAŠIVAČ
Vrijeme tretiranja je kada kukuruz ima 6 listova, a korovi su ponikli. Ova kombinacija je posebno efikasna u
sušnim godinama kada su zemljišni herbicidi neefikasni. Preporučena količina vode je 200-400 l/ha.
MOGUĆNOST MIJEŠANJA:
Ne smije se miješati s insekticidima.
OGRANIČENJA/FITOTOKSIČNOST:
Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini ili nasadu. Primjena iz zrakoplova nije
dopuštena. Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Ne smije se miješati sa svim
kloracetanilidnim graminicidima (alaklor, acetoklor, propizoklor, metolaklor, dimetenamid i flufenacet). Zbog
visoke razine ispiranja u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Kod primjene treba
spriječiti zanošenje na sve susjedne širokolisne usjeve (repe, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i
nasade. Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev najmanje 60 dana.
MOTIKAN - Pakiranje: 0,1 L i 1 L
MOTIKAN je svrstan u III grupu otrova.
Karenca: 70 dana za silažni kukuruz. Kod kukuruza za zrno osigurana vremenom i načinom primjene.
Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu mliječnih domaćih životinja.